Phụ kiện sàn nâng – Chân đế và thanh giằng

Phụ kiện sàn nâng kỹ thuật – Chân đế và thanh giằng

Hệ chân đế sử dụng cho sàn nâng kỹ thuật hoàn thiện đáp ứng tốt yêu cầu của khách hàng từ 80mm – 2000mm phù hợp với từng chủng loại sàn có thông số kỹ thuật tương ứng.